Blogg – ASP


LBlog – weblog written in ASP
En blogg som är mycket funktionsduglig. Medföjler administration där du kan ändra, ta bort och lägga till kommenterar och inlägg. Kan ha en egen kalender också. Skriven i ASP kopplad till MS access databas. Kan laddas ner gratis.
http://www.lblog.dk/category.asp?cat_id=8

Forest Blog
Bra och snygg blogg som du helt kan göra efter dina egna behov vad det gäller design. Kan laddas ner gratis. Skriven i ASP.
http://www.hostforest.co.uk/Blog/default.asp

Ublog
Ublogg är en mycket bra blogg som både finns med mySQL databas samt access. Applikationen är skriven i ASP och finns för gratis nedladdning.
http://www.uapplication.com/ublog/index.asp

Matthew1471’s BlogX
En bra blogg som kan göras om efter eget behov. Skrivne i ASP. Funktioner som finns är kommenterar, omröstning och spamskydd.
http://blogx.co.uk/